Legislatie – Cadastru Galati

Legislatie

In aceasta sectiune puteti descarca si consulta legislatie in domeniul topografiei, cadastrului, intabularii si geodeziei.

 1. LEGI
  • Decret-Lege Nr. 115/27 04.1938 pentru unificarea dispozitiilor privitoare la cartile funciare
  • Lege nr. 7/1996 Legea cadastrului si a publicitatii imobiliare
  • Legea nr. 14/2009 Lege pentru ratificarea Acordului de imprumut (Proiect privind completarea sprijinului financiar acordat de UE pentru restructurarea agriculturii) dintre Romania si BIRD, semnat la Bucuresti la 28.12.2007
  • Legea nr. 18/1991 Legea fondului funciar
  • Legea nr. 114/1996 Legea locuintei
  • Legea nr. 190/2010 Lege pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 4/2010 privind instituirea Infrastructurii nationale pentru informatii spatiale in Romania
  • Legea nr. 217/2007 pentru stabilirea criteriilor de baza a taxelor si tarifelor aferente elaborarii, analizei si verificarii documentatiilor cadastrale pentru inscrierea in cartea funciara a terenurilor agricole
  • Legea nr. 225/2010 Lege pentru modificarea Legii nr. 14/2009 pentru ratificarea Acordului de imprumut (Proiect privind completarea sprijinului financiar acordat de UE pentru restructurarea agriculturii) dintre Romania si Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare, semnat la Bucuresti la 28.12.2007
  • Lege nr. 247/2005 privind reforma in domeniile proprietatii si justitiei, precum si unele masuri adiacente – Titlul XII
 2. HOTARARI DE GUVERN
  • Hotararea 322/07.04.2010 Hotarare pentru modificarea art.17 din Hotararea Guvernului nr. 1.210 din 2004 privind organizarea si functionarea ANCPI
  • HG nr. 493 din 2010 Hotarare privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului Infrastructurii nationale pentru informatii spatiale in Romania
  • HG nr. 621/2010 Hotarare pentru modificarea art. 10 alin. (1) din Hotararea Guvernului nr. 1.210/2004 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara
  • HG nr. 1166/2011 Hotarare pentru aprobarea amendamentului convenit prin schimbul de scrisori semnate la Bucuresti, 23.02.2011, respectiv 23.03.2011 si 14.06.2011 si la Washington la 14.03.2011, respectiv 02.06.2011 intre Guvernul Romaniei si Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare la Acordul de Imprumut (Proiect privind completarea sprijinului financiar acordat de UE pentru restructurarea agriculturii) dintre Romania si BIRD, semnat la Bucuresti la 28.12.2007
  • HG nr. 1210/2004 rep. Hotararea Guvernului nr. 1210/2004 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara republicata
  • HG nr. 1366/2009 HG nr, 1366/2009 pentru modificarea HG nr. 1210/2004 privind organizarea si functionarea ANCPI si pentru reglementarea unor aspecte determinate de aplicarea masurilor de reorganizare stabilite de Legea nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autoritati si institutii publice, rationalizarea cheltuielilor publice, sustinerea mediului de afaceri si respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeana si Fondul Monetar International
 3. ORDINE ALE ALTOR MINISTERE
  • Ordin nr. 293/2004 privind abrogarea unor acte normative
  • Ordin nr. 349/2009 pentru aprobarea constituirii comisiei de control ce va verifica respectarea cerintelor tehnice privind amplasarea-instalarea, asamblarea, exploatarea, repararea, distributia si verificarea instalatiilor de distributie a gazelor petroliere lichefiate la autovehicule
  • Ordin nr. 897/2005 pentru aprobarea Regulamentului privind continutul documentatiilor referitoare la scoaterea terenurilor din circuitul agricol
 4. ORDINE ALE MINISTRULUI ADMINISTRATIILOR SI INTERNELOR
  • Ordin nr. 39/2009 Ordinul ministrului administratiei si internelor nr. 39 din 6.04.2009
  • Ordinul nr. 174/2010 Ordin al ministrului administratiei si internelor pentru aprobarea organigramei si a Regulamentului de organizare si functionare ale ANCPI
  • O.M.A.I. nr. 176/2010 Ordinul ministrului Administratiei si Internelor nr. 176/2010 pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului Administratiei si Internelor nr. 39/2009 privind aprobarea tarifelor pentru serviciile furnizate de ANCPI si unitatile sale subordonate si a taxei de autorizare pentru persoanele care realizeaza lucrari de specialitate din domeniile cadastrului, geodeziei si cartografiei
  • Ordinul nr. 211/2007 Ordinul nr. 211/2007 al ministrului internelor si reformei administrative privind abrogarea punctelor 10 si 13 din Normele tehnice pentru introducerea cadastrului general, aprobate prin Ordinul ministrului administratiei publice nr. 534/2001
  • Ordinul nr. 259/2010 Ordinul nr. 259/2010 al ministrului administratiei si internelor privind modificarea si completarea Normelor tehnice pentru introducerea cadastrului general, aprobate prin Ordinul ministrului administratiei publice nr. 534/2001
  • Ordinul nr. 394/2004 pentru aprobarea Regulamentului privind clasificarea si incadrarea produselor pentru constructii pe baza performantelor de comportare la foc
  • Ordin nr. 534/2001 privind aprobarea Normelor tehnice pentru introducerea cadastrului general
  • Ordin nr. 537/2001 pentru aprobarea Regulamentului privind controlul activitatii persoanelor fizice si juridice autorizate sa realizeze si sa verifice lucrari de specialitate in domeniile cadastrului, geodeziei si cartografiei pe teri
  • Ordin nr. 85/2011 pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului administratiei si internelor nr. 39/2009 privind aprobarea tarifelor pentru serviciile furnizate de Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara si unitatile sale subordonate si a taxei de autorizare pentru persoanele care realizeaza lucrari de specialitate din domeniile cadastrului, geodeziei si cartografiei
  • Ordin nr. 349/2004 pentru abrogarea si modificarea unor acte normative interne care fac referire la standardele nationale
 5. ORDINE ALE DIRECTORULUI ANCPI
  • Ordin nr. 107/2010 Ordin al directorului general al ANCPI nr.107 din 29.03.2010 pentru aprobarea Regulamentului privind autorizarea sau recunoasterea autorizarii persoanelor fizice sau juridice romane, ale unui alt stat membru al Uniunii Europene sau ale unui stat care apartine Spatiului Economic European in vederea realizarii si verificarii lucrarilor de specialitate in domeniul cadastrului, al geodeziei si al cartografiei pe teritoriul Romanie
  • Ordinul 108/29.03.2010 Ordin al directorului general al ANCPI privind aprobarea Regulamentului de avizare, verificare si receptie a lucrarilor de specialitate din domeniul cadastrului, al geodeziei, al topografiei, al fotogrammetriei si al cartografiei
  • Ordinul 133/2009 Ordinul nr. 133/2009 al DG al ANCPI pentru modificarea si completarea Regulamentului de organizare si functionare a birourilor de cadastru si publicitate imobiliara aprobat prin Ordinul DG al ANCPI nr. 633/2006
  • Ordinul nr. 134/2009 Ordinul nr. 134/2009 al DG al ANCPI pentru modificarea si completarea Regulamentului privind continutul si modul de intocmire a documentatiilor cadastrale in vederea inscrierii in cartea funciara, aprobat prin Ordinul DG al ANCPI nr. 634/2006
  • Ordin nr. 186/2009 Ordinul Directorului General al ANCPI nr. 186 privind stabilirea termenelor de prestare a serviciilor furnizate de ANCPI si unitatile sale subordonate, MOF nr. 296/06.05.2009
  • Ordinul nr. 211/2007 Ordinul nr. 211/2007 al ministrului internelor si reformei administrative privind abrogarea punctelor 10 si 13 din Normele tehnice pentru introducerea cadastrului general, aprobate prin Ordinul ministrului administratiei publice nr. 534/2001
  • Ordinul nr. 247/2008 Ordinul nr. 247/2008 al directorului general al ANCPI pentru modificarea anexei nr. 1 la Regulamentul de organizare si functionare a birourilor de cadastru si publicitate imobiliara, aprobat prin Ordinul DG al ANCPI nr. 633/2006
  • Ordinul nr. 294/2007 Ordinul nr. 294/2007 al DG al ANCPI privind modificarea anexei nr. 1 la Regulamentul de organizare si functionare a birourilor de cadastru si publicitate imobiliara, aprobat prin Ordinul DG al ANCPI nr. 633/2006
  • Ordinul nr. 309/2010 Ordin al DG al ANCPI pentru aprobarea Protocolului de colaborare incheiat intre ANCPI si UNNPR privind modul de efectuare a operatiunilor de publicitate imobiliara, in aplicarea Legii cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare
  • Ordinul nr. 337/2011 Ordin al DG al ANCPI pentru aprobarea Actului aditional la Protocolul de colaborare incheiat intre ANCPI si UNNPR privind modul de efectuare a operatiunilor de publicitate imobiliara, in aplicarea Legii cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, aprobat prin Ordinul DG al ANCPI nr. 309/2010
  • Ordin nr. 528/2010 Ordin al DG al ANCPI privind abrogarea alin. (2) al art. 28 din Regulamentul privind continutul si modul de intocmire a documentatiilor cadastrale in vederea inscrierii in cartea funciara, aprobat prin Ordinul DG al ANCPI nr. 634/2006
  • Ordin nr. 633/2006 pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a birourilor de cadastru si publicitate imobiliara
  • Ordin 784/2011 Ordin pentru modificarea si completarea Regulamentului de organizare si functionare a birourilor de cadastru si publicitate imobiliara
  • Ordin 785/2011 Ordin pentru modificarea si completarea Regulamentului privind continutul si modul de intocmire a documentatiilor cadastrale in vederea inscrierii in cartea funciara
  • Ordinul nr. 1184/2011 Ordin al DG al ANCPI privind aprobarea Protocolului-cadru de colaborare intre ANCPI si unitatile administrativ-teritoriale pentru realizarea inregistrarii sistematice a imobilelor in cadastru si in cartea funciara
  • Ordinul nr. 1185/2011 Ordin al DG al ANCPI pentru inchiderea vechilor evidente de cadastru si publicitate imobiliara cu privire la imobilele situate pe teritoriul UAT Stefan Voda, jud. Calarasi
  • Ordin nr. 1882/2011 Ordin al ministrului justitiei si al DG al ANCPI pentru aprobarea Regulamentului privind avizarea tehnica a expertizelor judiciare efectuate de expertii judiciari in specializarea topografie, cadastru si geodezie
  • Ordinul nr. 57/2011 Ordinul nr. 57/2011 al DG al ANCPI privind aprobarea inceperii lucrarilor tehnice de cadastru in 19 unitati administrativ-teritoriale
  • Ordinul nr. 415/2009 Ordinul nr. 415/2009 al DG al ANCPI pentru completarea Regulamentului privind continutul si modul de intocmire a documentatiilor cadastrale in vederea inscrierii in cartea funciara, aprobat prin Ordinul DG al ANCPI nr. 634/2006
  • Ordinul nr. 518/2008 Ordinul nr. 518/2008 al DG al ANCPI pentru modificarea anexei nr. 1 la Regulamentul de organizare si functionare a birourilor de cadastru si publicitate imobiliara, aprobat prin Ordinul DG al ANCPI nr. 633/2006
  • Ordinul nr. 591/2010 Ordin al DG al ANCPI pentru aprobarea organigramei Centrului National de Geodezie, Cartografie, Fotogrammetrie si Teledetectie si a oficiilor de cadastru si publicitate imobiliara
  • Ordinul nr. 614/2006 Ordinul nr. 614/2006 al DG al ANCPI pentru modificarea Ordinului DG al ANCPI nr. 558/2006 privind stabilirea persoanelor imputernicite sa constate ontraventiile si faptele ce pot fi considerate infractiuni si sa aplice sanctiunile pentru contraventiile constatate
  • Ordinul nr. 627/2010 Ordin al DG al ANCPI privind completarea anexei la ordinul DG al ANCPI nr. 186/2009 privind stabilirea termenelor de prestare a serviciilor furnizate de ANCPI si unitatile sale subordonate
  • Ordinul nr. 634/2006 pentru aprobarea Regulamentului privind continutul si modul de intocmire a documentatiilor cadastrale in vederea inscrierii in cartea funciara
  • Ordinul nr. 844/2010 Ordin al DG al ANCPI pentru aprobarea Regulamentului privind inscrierea din oficiu in cartea funciara dupa finalizarea lucrarilor de cadastru
  • Ordinul nr. 558/2006 Ordinul nr. 558/2006 al DG al ANCPI privind stabilirea persoanelor imputernicite sa constate contraventiile si faptele ce pot fi considerate infractiuni si sa aplice sanctiunile pentru contraventiile constatate
 6. ORDONANTE
  • Ordonanta nr. 4/2010 Ordonanta privind instituirea Infrastructurii nationale pentru informatii spatiale in Romania
  • Ordonanta nr. 102000 privind desfasurarea activitatii de realizare si de verificare a lucrarilor de specialitate din domeniile cadastrului, geodeziei si cartografiei de catre persoanele fizice si juridice autorizate pe teritoriul Romaniei
  • Ordonanta nr. 64/2010 Ordonanta de urgenta privind modificarea si completarea Legii cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996
  • OUG nr. 81/2011 Ordonanta de urgenta privind trecerea ANCPI din subordinea MAI in subordinea MDRT precum si modificarea unor acte normative
  • OUG nr. 81/2010 privind abrogarea unor acte normative

Contacteaza consultantii nostrii si primesti exact informatiile de care ai nevoie.

De ce sa alegeti Navexim Cadastru?

 • Avans doar 50%.
 • Nu percepem TVA.
 • Reduceri de pret de pâna la 60% pentru pachete de servicii.
 • Termen scurt de executie.
 • Masuratori si documentatii in 4 zile.
 • Program extins pâna la ora 17:30.
 • Garantam calitatea lucrarilor.
 • Avem echipamente de ultima generatie.
 • Suntem pe piata de 25 de ani.
 • Informare constanta a beneficiarului.
 • Deplasare gratuita la beneficiar.
 • Gratuit consultanta de specialitate.
 • Obtinem noi avizele necesare pentru lucrarea.
 • Gratuit extras de carte funciara pentru clientii nostri.

SPECIALISTII NOSTRI TE POT AJUTA!